hubení škůdců

Blízká budoucnost hubení škůdců

Robot likvidující hlodavce, šváby nebo štěnice zřejmě zůstane ještě dlouho pouhou vizí. Přístup k hubení škůdců se však během příštích několika let změní. Konkrétní postupy a technologie ovlivní inovace v oboru, rostoucí požadavky zákazníků, přísnější zákony nebo třeba rezistence některých škůdců. Přečtěte si, jak budou podle nás vypadat služby DDD firem v blízké budoucnosti.

Zapojení moderních technologií

Moderní technologie se na hubení škůdců podílí už v současné době. Chytré staničky, elektrické pasti nebo třeba světelné lapače hmyzu využívají technologie, které ještě před několika lety nebyly k dispozici.

Nejvýraznější změny přináší chytré staničky proti hlodavcům, které monitorují přítomnost škůdců v reálném čase. Součástí kompletního řešení je kromě staniček také on-line systém, do kterého se ukládají veškerá data. Majitel objektu, jeho správce nebo DDD technik tak může kdykoli sledovat stav staniček a podrobné statistiky. Staničky navíc není nutné kontrolovat – celý monitoring probíhá bez zásahu člověka, kterého v tomto případě nahradily technologie. Po zjištění výskytu škůdců systém samozřejmě automaticky upozorní příslušné osoby.

Chytrá deratizační stanička

U některých inovací ale nebývají změny tak výrazné. Příkladem jsou elektrické světelné lapače hmyzu, které využívají speciální zářivky. Vydávají totiž UV-A záření, které je pro hmyz lákavější než běžné světlo, a zvyšují tak šanci na jeho odchycení. Navíc může být součástí lapače speciální deska, kterou při výměně naskenujete mobilní aplikací a obratem vám spočítá počet odchycených škůdců.

Nepřímo využívají moderní technologie pro hubení škůdců také informační systémy DDD firem. Díky automatizaci a pokročilému řízení zakázek přispívají k celkové kvalitě služeb, dodržování zákonných požadavků a spokojenosti zákazníků. V roce 2017 jsme proto začali vyvíjet vlastní informační systém, který bude maximálně podporovat naše procesy.

Světelný lapač hmyzu s lepovou deskou

S ohledem na stávající využití moderních technologií je jen otázkou času, než se stanou běžnou součástí monitoringu i represivních zásahů. Podle našeho odhadu čeká skvělá budoucnost zejména chytré staničky propojené s dalšími systémy.

Víte, že:

  • v potravinářských provozech se nesmí používat lapače s elektrickou mřížkou? Při usmrcení hmyzu by totiž mohlo dojít ke kontaminaci potravin.

Omezení používání biocidů

Nechemická likvidace škůdců je budoucností našeho oboru. Snižuje totiž dopad na přírodu a pomáhá zachovat životní prostředí. Omezení aplikace biocidů je také v souladu s ekologickým přístupem, který v posledních letech zavádí zejména střední a velké firmy. Někteří škůdci jako například štěnice navíc začínají být proti běžným přípravkům imunní.

Elektronická past na myši

V následujících letech zřejmě nebude existovat nechemický způsob likvidace pro všechny druhy škůdců. Elektrické pasti na hlodavce nebo třeba lapače hmyzu s lepovými deskami se však používají i v současné době a díky své účinnosti jsou srovnatelné s běžnými postupy. Už delší dobu navíc zahraniční odborníci testují hubení škůdců teplem, mrazem nebo pomocí jejich přirozených nepřátel.

Částečného omezení biocidů lze dosáhnout také cílenými zásahy a včasnou detekcí škůdců.

Maximálně cílené zásahy

Necílené zásahy jsou plýtváním prostředků po všech stránkách. Pokud nelze přesně lokalizovat výskyt škůdců, spotřebuje se mnohem více nástrah a rostou i náklady na jejich vyhubení.

Proto se v budoucnosti pravděpodobně rozšíří monitoring hlodavců pomocí chytrých staniček. Tyto staničky založené na principu IoT (Internet of Things) při objevení škůdců okamžitě upozorní zodpovědné osoby na nutnost provedení speciální ochranné deratizace. Zároveň poskytují přesné informace o tom, kdy a kde byla zjištěna přítomnost hlodavců.

Dříve či později se podle nás na trhu objeví také pasti, díky kterým bude možné sledovat v reálném čase například výskyt štěnic nebo potravinových molů.

Víte, že

  • v posledních letech roste aktivita kontrolních orgánů, které jsou stále pečlivější? Zajímavé informace o kontrolách SZPI najdete na stránkách www.potravinynapranyri.cz.

Včasná detekce škůdců

Na přítomnost škůdců velmi často přijdete až ve chvíli, kdy se stihnou v objektu rozšířit. Mohou tak způsobit nemalé škody, ještě než začne probíhat represivní zásah. Pokud navíc přítomnost škůdců ve firemním objektu odhalí až zákazníci nebo kontrolní orgány, může být ohrožena budoucnost celého podnikání.

Zjednodušeně řečeno – čím později na přítomnost škůdců přijdete, tím vyšší mohou být náklady na jejich vyhubení a způsobené škody.

Nejen proto je důležitý správně nastavený monitoring objektu ideálně včetně rozmístění chytrých staniček a elektrických pastí. Už v této chvíli firemní zákazníci často požadují, aby monitoring dokázal odhalit přítomnost škůdců co nejdříve. Do budoucnosti se takové požadavky stanou samozřejmostí nejen u hlodavců, ale také u dalších škůdců.

Víte, že:

  • při monitoringu hlodavců se nesmí používat smrtící nástrahy, ale pouze návnady?

Používání robotů

V současnosti se robotická řešení používají při průzkumech fasád pomocí dronů nebo třeba při čištění okapů. Věříme, že během několika let se ale objeví další možnosti, jak je zapojit do hubení škůdců. Roboty likvidující hlodavce či mouchy zřejmě ještě nějakou dobu potkávat nebudeme. Při klasickém monitoringu by se však jistě dalo využít jejich přesnosti a vytrvalosti zejména ve velkých objektech nebo dokonce kanalizacích a celých městech.

Co přinesou moderní technologie?

  • Menší dopady DDD na životní prostředí
  • Rychlejší a účinnější represivní zásahy
  • Splnění všech zákonných požadavků
  • Méně časté návštěvy DDD techniků
  • Rychlejší odhalení výskytu škůdců

Moderní technologie hubení škůdců přináší hlavní výhody koncovým zákazníkům. Proto se vyplatí začít s jejich zaváděním co nejdříve. Pro DDD firmy naopak znamenají vyšší náklady a požadavky na odborné znalosti i zkušenosti, ale také možnost získat konkurenční výhodu.

Připravujeme se na budoucnost

Naším cílem je vytvářet budoucnost DDD služeb v ČR zaváděním nových technologií a postupů. V druhé polovině tohoto roku proto chceme představit značku ADERA Profesionál – pokročilou divizi moderních technologií, které jsou zaměřené na boj proti škůdcům. V rámci tohoto projektu budeme u zákazníků zavádět systémy chytrých staniček, nechemické metody likvidace nebo třeba robotická řešení. Zároveň chceme průběžně hledat nové revoluční postupy pro ještě efektivnější a úspěšnější hubení škůdců.

Související články

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt