Co je to deratizace?

Deratizace je hubení škodlivých hlodavců, jako je potkan, myš domácí a krysa. Někdy, zejména na podzim, do obytných domů, nejčastěji chalup a chat, skladů a provozoven pronikají další druhy myší, které jinak žijí v polích, na loukách nebo v lese.

Jaké existují druhy deratizace

Deratizace může být součástí speciální ochranní dezinfekce, dezinsekce a deratizace, kterou provádí odborné firmy, nebo ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, kterou teoreticky může provádět vlastník objektu vlastními silami. Deratizaci je dále možné členit na jednorázovou, průběžnou a ohniskovou. Tomuto rozdělení budeme věnovat samostatný článek.

K deratizaci se používají chemické látky, zvané rodenticidy nebo také deratizační přípravky, nebo lze použít mechanické pasti, do kterých se odchytávají živí hlodavci nebo jsou tito hlodavci v pastech usmrcováni.

Bylo nezvratně prokázáno, že tzv. zvukové nebo ultrazvukové odpuzovače myší a potkanů nemají žádnou účinnost.

Druhy škůdců, kteří se hubí pomocí deratizace

Potkan

Největší, nejnebezpečnější a nejčastěji z uvedených druhů je potkan. Délka jeho těla dosahuje až 30 cm a váha až 0.5 kg. Může se vyskytovat všude, kde má dostatek potravy, přístup k vodě a může si vyhrabat nory pro hnízdění. Trvalým zdrojem potkanů je městská kanalizace a zanedbané objekty živočišné výroby. Potkan je všežravec, dává však přednost kvalitním potravinám a krmivům, jako je maso a zrní. Denně spotřebuje asi 20 g potravy. Rychle se množí, samice vrhá mláďata 4 až 6 ročně. Potkani se dožívají asi 1 – 2,5 roku.

Krysa

Méně častá je krysa, která je suchomilná, zdržuje se nejčastěji ve vyšších patrech a půdách hospodářských budov po proudu řeky Labe od Mělníka. Krysa je o něco menší než potkan, tmavěji zbarvená, ocas je delší než tělo.

Myš domácí

Myš domácí je z uvedených druhů nejmenší, její délka těla (bez ocasu) dosahuje 10 cm, barva srsti je šedohnědá. Může se vyskytovat na všech místech, kde nachází dostatek potravy a úkryt, včetně skladů, prodejen a výroben potravin, sklepů, bytů apod.. Pokud má přístup k ovoci nebo zelenině, nemusí mít ani přístup k vodě. Denně spotřebuje 3 – 5 gramů potravy. Množí se ještě rychleji než potkan, samice vrhá 5-6 mláďat, 6 – 10 ročně. Myši domácí se dožívají 1 roku.

Čím tito hlodavci škodí? Každý z nich denně spotřebuje výše uvedená množství potravy – potravy lidí nebo krmiv pro domácí zvířata. Několika násobně větší množství potravy a krmiv však znehodnotí tím, že je rozkoušou, rozhrabou, znečistí močí a trusem.

Porušují stavební prvky budov a konstrukcí, ohlodávají kabely, plastiková potrubí, podlahy, nábytek, obaly a jakékoliv další materiály, pokud neodolají jejich zubům a drápům.

Nejzávažnější však je, že ohrožují zdraví a dokonce životy lidí i domácích a hospodářských zvířat tím, že v jejich moči a trusu se vyskytují choroboplodné zárodky, které hlodavcům nevadí, ale mohou vyvolávat závažná, někdy i smrtelná onemocnění lidí i zvířat. K tomu stačí, aby jejich trus kontaminoval potraviny nebo jejich moč přišla do kontaktu s lidskou kůží.

Jaká jsou preventivní opatření proti potkanům, krysám a myším

Preventivní opatření spočívají v tom, že potraviny, krmiva i odpadky uskladníme tak, aby k nim neměli hlodavci přístup a stavebními úpravami zabráníme pronikání hlodavců do objektů.

Deratizace: Pokud se již potkani, myši nebo krysy vyskytují uvnitř budov, nebo v jejich okolí, je nejvhodnější objednat odbornou firmu, která je kvalifikovaným a bezpečným způsobem zlikviduje a doporučí, případně i provede opatření, omezující jejich příští výskyt.

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt