dezinfekci proti koronaviru

Dezinfekce proti koronaviru

1. března 2020 byla u prvních tří pacientů v České republice potvrzená nákaza koronavirem (SARS-CoV-2), který způsobuje onemocnění COVID-19. Už na konci února jsme však pro první naše klienty zpracovali nabídku na dezinfekci proti tomuto viru. V následujícím článku vám poradíme, jak postupovat při podezření/prokázání koronaviru a jaké přípravky používáme.

Jak postupovat při výskytu koronaviru?

V případě prokázání virové nákazy COVID-19 je nezbytná důkladná dezinfekce míst, kde se daná osoba pohybovala. Toto pravidlo je mimořádně důležité zejména pro ubytovací zařízení. Dále je potřebné očištění a dezinfekce míst, kde se nakažená osoba vyskytovala i přechodně.

Koronavirus COVID-19 se přenáší prostřednictvím respiračních kapének kontaktní formou. Po určitou dobu může přežít v životním prostředí a na zasaženém povrchu. Proto je nutné potenciálně kontaminované prostory a povrchy před opětovným použitím vyčistit za použití dezinfekčních přípravků. ECDC, 2020 1

  1. Před odborným dezinfekčním zásahem uzavřete pokoj, kde byla osoba s prokázanou nákazou ubytována. V případě nutnosti zajistěte i další prostory.
  2. Používejte předepsané OOP (osobní ochranné prostředky) a potencionálně zasažené prostory čistěte dle doporučení WHO 2
  3. Kontaktujte nás na telefonním čísle 724 542 916, 607 105 555 nebo 602 205 900
  4. Dezinfekční zásah zajistíme do 24–48 hodin od objednání

Dezinfekce zasažených povrchů a prostor

Dezinfekci je nutné provést zejména v místech, kde se osoba s prokázanou virovou nákazou vyskytovala podstatnou dobu. Neméně důležitá je také v prostorách, kde se osoba s potvrzeným případem pohybovala přechodně.

Dezinfekce proti koronaviru je určena především pro ubytovací zařízení (hotely, ubytovny, koleje, penziony, Airbnb ubytování), veřejné budovy (úřady), dopravní prostředky, školy, restaurační a potravinářská zařízení, obchodní domy, nákupní centra, sportoviště a všechny ostatní nezdravotnická zařízení.

Jaké dezinfekce používáme?

Kompletní dezinfekci rizikových míst zajišťujeme polymerovou dezinfekcí anebo aplikací horkého aerosolu. Používáme přípravky se širokým spektrem účinku: virucidním, baktericidním, mykobaktericidním, protiplíšňovým či protikvasinkovým. Po aplikaci je třeba nechat působit přípravek cca 30–50 minut s ochrannou lhůtou do zaschnutí, tedy dle místních podmínek a použitého přípravku 50 minut až 8 hodin.

Nabízíme také cílené poradenství pro ubytovací zařízení, školy, potravinářství, sportoviště a další podobné organizace, dezinfekce vzduchotechniky natažením dezinfekční páry a prodej dezinfekčních pomůcek (dezinfekční rohože a přípravky pro dezinfekci podlah i rukou).

Proč si vybrat nás

Vysoká profesionalita poskytovaných služeb je garantována odbornou kvalifikací zaměstnanců podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, členstvím ve Sdružení pracovníků DDD a certifikacemi dle ČSN EN 16636 a ISO 9001. Naše služby poskytujeme na celém území ČR.

Nabízíme kompletní dezinfekční služby. Pomůžeme vám při zvládání krizové situace. V případě podezření/potvrzení výskytu koronaviru nás co nejdříve kontaktujte na telefonním čísle 724 542 916, 607 105 555 nebo 602 205 900.

TIP: Přečtěte si také náš článek prevence proti koronaviru

1 European Centre for Disease Prevention and Control. Interim guidance for environmental cleaning in nonhealthcare facilities exposed to SARS-CoV-2. ECDC: Stockholm; 2020

2 https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt