Dezinsekce

Dezinsekce je hubení škodlivých členovců, nejčastěji škodlivých druhů hmyzu. K dezinsekci se používají insekticidní přípravky, které musí být pro ČR i pro EU povoleny, což je zárukou toho, že jsou-li použity doporučeným a profesionálním způsobem, jsou účinné a bezpečné pro zdraví člověka, necílové druhy i životní prostředí.V některých případech lze použít i přípravky a způsoby nechemické. Počet škodlivých druhů je poměrně vysoký a mnoho druhů pozná jen odborník.

Kde je nutné dezinsekci provádět a které druhy hmyzu a členovců nejčastěji hubíme

Zdravotnická zařízení

mravence faraóna, rusa domácího, švába obecného, cvrčka domácího a jakýkoliv jiný druh členovce

Hotely a ubytovací zařízení

štěnici postelní, blechy, rusa domácího, švába obecného, mravence faraóna

Byty

rusa domácího, štěnici postelní, blechy, komáry, mravence faraóna, mravence domácího, mravence drnového, mouchy různých druhů, cvrčka domácího, rybenku obecnou

Chalupy, chaty a jejich bezprostřední okolí

vosy, komáry, klíšťata, mouchy mnoha druhů, mravence různých druhů,

Restaurace, kuchyně veřejného stravování, potravinářské provozovny a výrobny, sklady a jiné komerční provozy

rusa domácího, švába obecného, mravence faraóna, mouchy různých druhů, cvrčka domácího, švába hnědopáseho, švába amerického, škůdce potravin a škůdce skladovaných materiálů

Uvedený přehled nezachycuje zdaleka všechny duhy, které mohou škodit i tak jich je značné množství. Přitom každý z těchto druhů žije svým specifickým způsobem života, vyskytuje se za specifických podmínek a škodí jiným způsobem. Některé druhy se vyskytují v okolí člověka pravidelně, některé druhy ve vnitřních prostorách budov žijí celý život, některé druhy se do vnitřeních prostor budov a jejich okolí dostávají jen za určitých podmínek. Bez pravidelně prováděné dezinsekce se těchto druhů nemůžeme zbavit.

Klíšťata nejen že mohou sát krev na lidech, psech a kočkách, ale mohou na člověka i domácí zvířata přitom přenést původce nebezpečných infekčních chorob.

Komáři, štěnice a blechy bodají a sají krev a jejich bodnutí vyvolává nepříjemné, svědící a dlouho přetrvávající kožní reakce.

Rus domácí, šváb obecný, mravenci a mouchy jsou obtížní, velice silně a negativně ovlivňují psychiku lidí a působí ekonomické ztráty

Škůdci potravin mohou ohrožovat zdraví lidí a působí značné ekonomické ztráty.

Ve zdravotnických zařízeních je výskyt jakéhokoliv hmyzu v jakémkoliv množství zcela nepřijatelný, protože ohrožuje zdraví pacientů přenosem choroboplodných zárodků, může narušovat funkci citlivých elektronických diagnostických zařízení a významně snižují důvěru pacientů k léčebným postupům zamořeného zařízení.

Aby byla dezinsekce účinná, je nutné poznat druh škůdce a znát dokonale způsob jeho života a místa výskytu, aby bylo možné zvolit vhodný a účinný způsob dezinsekce. Proti každému druhu hmyzu a v každém prostředí, je nutné použít vhodný způsob dezinsekce, vhodné insekticidní přípravky, vhodnou metodiku jejich použití.. Nejmodernější dezinsekční přípravky mají specifickou účinnost, to znamená, že jsou vysoce účinné, ale jen proti jednomu určitému druhu hmyzu.

Nakoupíte-li v drogerii nějaké insekticidní přípravky určené pro malospotřebitele, např. sprejové přípravky, můžete za některých okolností omezit výskyt některých škodlivých druhů hmyzu, většího a trvalejšího úspěchu však nedosáhnete.

Nejspolehlivější je, obrátit se na odbornou firmu, která bezpečně pozná druh škůdce, zjistí, jakým způsobem došlo k zamoření a provede dezinsekci nejúčinnějším a zcela bezpečným způsobem a se zárukou. Odborná firma také doporučí vhodná preventivní opatření. Objednání odborné firmy pro provedení dezinsekce v komerčních provozech (restaurace, potravinářské provozovny a výrobny, kuchyně veřejného stravování, sklady apod.) a pro zdravotnická zařízení, vyplývá ze zákona. Nejvhodnější pak je smlouva s odbornou firmou na provádění dezinsekce dle potřeby, nebo ještě lépe na dlouhodobé zajištění provozovny bez výskytu škodlivého hmyzu.

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt