Dezinsekce nebo desinsekce?

V českém jazyce je celá řada nejrůznějších chytáků. Většinu slov navíc lidé nepoužívají tak často, aby si jejich pravopis zapamatovali. Nejen proto jsme se rozhodli oprášit psaní dalšího pojmu z oblasti DDD. Dnes vám poradíme, jak na slovo dezinsekce (desinsekce).

Dezinsekce neboli odhmyzování

Dezinsekcí (desinsekcí) nazýváme hubení škodlivého hmyzu a jiných členovců, nejčastěji rusa domácího, mravence farao, švábů, štěnic či blech. Její úspěšnost závisí především na odolnosti konkrétního škůdce, místě jeho výskytu a zkušenostech firmy, která zásah provádí.

Obvykle rozdělujeme dezinsekce (desinsekce) na preventivní, represivní, jednorázové a průběžné. V poslední době si naši zákazníci oblíbili také systém integrované ochrany, který zahrnuje monitoring objektů i samotné odhmyzování podle potřeby.

Dezinsekce či desinsekce? Známe odpověď

Každého z nás někdy zaskočí neznámé slovo, jehož správný tvar si raději ověříme v pravidlech. Do češtiny totiž neustále pronikají cizí výrazy a občas je jejich psaní tvrdým oříškem i pro veterány českého jazyka. Třeba jako v případě dezinsekce (desinsekce), kde si mnoho lidí láme hlavu, zda použít „s“, nebo „z“. A co na to jazyková příručka?

„Ve slovech zdomácnělých, kde se původní [s] vždy v češtině vyslovuje jako [z], se podoby se [z] považují za základní, tedy stylově neutrální.“

Toto pravidlo se ale netýká jen dezinsekce. Stejně postupujeme i u jiných slov jako například dezert, dimenze a dezinfekce. Můžete se o tom sami přesvědčit třeba v posledním vydání pravidel českého pravopisu nebo v Jazykové poradně ÚJČ AV ČR. Slovo desinsekce vám označí za chybné také kontrola gramatiky textového editoru Microsoft Word.

Malá rekapitulace na závěr

Sami vidíte, že čeština nakonec není tak složitý jazyk, jak se může zdát. Až někdy příště zase narazíte na slovo dezinsekce a budete přemýšlet nad jeho bezchybným tvarem, vzpomeňte si na dnešní článek. Správně je dezinsekce, nikoli desinsekce.

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt