Elektronika a mobilní telefony doléhají na myš domácí

Tlaky na stále účinnější, ale současně stále bezpečnější ochrannou deratizaci se stupňují. Již zákon č. 258 z roku 2000 o ochraně veřejného zdraví, a to i v novele účinné od 1. srpna 2013, vyžaduje, aby ochranná deratizace byla nejen vysoce účinná, ale aby současně byla prováděna tak, že nebude ohrožovat zdraví lidí, životní ani pracovní prostředí a přípravky budou používány jen v míře nezbytně nutné (§ 56 odstavec a, b).

Nejnověji upřesňuje a dále zpřísňuje podmínky pro používání deratizačních přípravků v rámci EU Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 528 z roku 2012 s cílem ještě lépe zajistit ochranu zdraví lidí a zvířat i ochranu životního prostředí (článek 1, odstavec 1), omezit používání antikoagulantů, omezit otravy necílových organismů, zabránit druhotným otravám a oddálit vznikání rezistence.

Antikoagulanty, účinné látky deratizačních přípravků, budou v EU znovu hodnoceny v roce 2016. Významní zákazníci začínají stále častěji vyžadovat, aby v některých jejich provozech byli hubeni, a pokud možno i vyhubeni, škodliví hlodavci bez používání chemických přípravků. Kontrolní orgány zpřísňují nároky a nařizují pozastavení činnosti potravinářských výroben a provozoven při nálezu trusu hlodavců, zejména myší domácích, někdy za velké pozornosti veřejných sdělovacích prostředků. Přitom jedna jediná myš domácí, která třeba jen náhodně do objektu pronikne, vyprodukuje takové množství trusu, že to může být dostatečným důvodem k pozastavení činnosti celé provozovny.

Výrobci ve snaze vyhovět těmto tendencím a požadavkům, vyvíjejí a na trhu nabízejí stále nové, dokonalejší a účinnější destruktivní i živolovné pasti na škodlivé hlodavce. Tyto nové pasti jsou nejen technicky vyřešené, ale zvyšuje se i jejich skutečná účinnost a použitelnost v praxi. Lepové pasti na hlodavce však v ČR používat nelze.

Těmto požadavkům vyhovuje monitorovací systém pro myši domácí s označením „BoxSense system“ izraelského výrobce „Iot Box System Ltd.“. Systém do mobilních telefonů výkonných pracovníků okamžitě signalizuje návštěvu myši v každé speciální kontrolní návnadové staničce systému. Tím je signalizována nutnost provedení potřebných opatření na samém začátku zamoření.

Kontrolní návnadové staničky jsou opatřeny baterií a systémem dvou senzorů, které uvnitř staničky zaznamenávají pohyb myši a její kontakt s návnadou. Použití dvou senzorů brání vytváření falešných signálů. Signál je odvysílán do modemu, napojeného na elektrickou síť, který přijímá signály ze všech kontrolních návnadových staniček na dané lokalitě. Okamžitě je předává do mobilu s odpovídajícím softwarem, s vyznačením sledované lokality a s vyznačením přesné lokalizace kontrolní staničky.

Systém je používán zejména ve výrobních halách potravinářského a farmaceutického průmyslu v USA a dalších zemích. Při vhodném použití funguje i ve velmi členitých vnitřních prostorách budov různých typů, typických pro výskyt myši domácí ve městech.

Výkonní pracovníci deratizačních firem tak budou 24 hodin denně a po velmi dlouhou dobu informováni o případném výskytu myší domácích z libovolného počtu lokalit, na nichž budou mít „BoxSense systém“ umístěn bez toho, že by tyto lokality museli sami fyzicky navštěvovat. To ušetří jejich čas a zvýší produktivitu a účelnost jejich práce. Půjde jen o to, aby kontrolní staničky systému byly kvalifikovaně a strategicky umístěny na místech, kudy myši do objektů obvykle pronikají a počítat s tím, že myši domácí mají poměrně malý akční rádius a nikdy se nevzdalují příliš daleko od svého hnízda.

Ihned po zaznamenání jejich výskytu je možné zvolit vhodné chemické nebo nechemické prostředky na jejich likvidaci. Komerční vysoce atraktivní návnady pro škodlivé hlodavce, bez chemických účinných látek, jsou již u nás nabízeny.

Nelze vyloučit, že uvedený systém bude možné použít i k ověřování účinnosti deratizačních nástrah nebo účinnosti deratizačních zásahů. Jestliže bude do kontrolních staniček umístěna účinná deratizační nástraha, nebo když nástrahy proti myším domácím budou vhodně rozmístěny, počet návštěv myší v nich by měl postupně klesat a po určité době, vyplývající z charakteru použité nástrahy, by měl být nulový.

V dubnu letošního roku byli pracovníci firmy Adera s.r.o. zevrubně seznámeni dvěma zástupci výrobce „Iot Box Systém Ltd“, Shmulikem Seiferem a Avim Dor-nem a zástupcem dovozce, společnosti Samura s.r.o., panem Jaronem Kerenem, s možnostmi využití, s činností a se způsobem instalace systému „BoxSense“. Společně pak provedli instalaci tohoto systému na dvou typicky městských lokalitách. Systém na obou místech spolehlivě funguje.

Společnost Adera, ve spolupráci s dovozcem, způsoby použití systému v městském prostředí dále upřesňuje a připravuje podrobnou metodiku jeho využívání v běžné praxi. Na tomto základě byla dohodnuta širší spolupráce, zastupování a distribuce BoxSense systému v České a Slovenské republice a spolupráce byla rozšířena i na Polsko a Maďarsko.

Systém je za účelem předvádění nainstalován v areálu společnosti Samura v Praze, kde je připravena speciální „cvičná“ restaurace, sklady a kanceláře, imitující podmínky u reálného zákazníka. Pan Jaron Keren je k dispozici a po předchozí telefonické domluvě je ochoten systém předvést a poskytnout další podrobné informace každému zájemci. Jeho telefonní číslo je +420 724 052 404.

Zdroj: Časopis Dezinfekce Dezinsekce Deratizace (č. 2/2015), autor: RNDr. Václav Rupeš, CSc.

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt