Legislativa

Provádění DDD služeb se řídí následujícími zákony a předpisy. Pokud se rozhodnete využít naší nabídky, sami dohlédneme, aby vše proběhlo v souladu se zákonnými požadavky.

Obecné ustanovení

Biocidy

Ochrana zvířat

HACCP

Škůdci Systémová ochrana Školení Vyklízení Články Kontakt