Může se stát, že štěnice při přenášení prádla z pytle do pračky vyskáčou?

Odpověď

Nemůže – štěnice neskáčou. Mohou ovšem při neopatrné manipulaci vypadnout. Při vkládání prádla do pračky proto buďte opatrní a použité pytle neschovávejte ani je znovu nepoužívejte.

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt