/* * Template name: Simply White */ Zásady ochrany osobních údajů - ADERA

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy,
které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme společnost ADERA s.r.o., IČO 26146673, se sídlem Novotného lávka 200/5
‍116 68  Praha 1 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 74358. Den zápisu je 12. ledna 2000.

Provozujeme aplikaci ADERA pro Android a iOS a webovou stránku https://www.adera.cz. Vaše
osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje
zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další
zpracovatele, kteří mi /nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat
na tel. čísle +420 771 234 144 nebo na email: ‍adera@adera.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a
GDPR, a tedy že:


budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,


plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
osobních údajů,


umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich
práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme/zpracovávám osobní údaje, které nám/mi svěříte sami, a to z následujících
důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, email, telefon, místo zásahu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
  (např. zaslání obchodní nabídky na vaši poptávku služby)
 • vedení účetnictví
  Jsteli zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme,
  abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • fotografická dokumentace k identifikaci vašeho škůdce

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví
delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho
se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření
návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj
oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší
služby.


Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.


Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních
údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní.
Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a
organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních
údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit
vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit
ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Google, Facebook

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele,
pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě
při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu
zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních
údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím emailu: adera@adera.cz


Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami
zpracování osobních údajů.


Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké
vaše osobní údaje zpracováváme a proč.


Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
právo na doplnění a změnu osobních údajů.


Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že
zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně,
ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku
proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. 

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat
stejně jako při využití práva na přístup jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme
ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.


Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás
zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě
vymažeme veškeré vaše osobní údaje od z našeho systému i ze systému
všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 60 dní.


V některých případech jsme vázáni a zákonnou povinností, a např. musíme
evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy
smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O
dokončení výmazu vás budeme informovat na email.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte
právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc
rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás,
abychom mohli případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou
zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových
vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné
třetí straně.


Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.6.2021

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt