Pravidelná deratizace čeká Prahu i v letošním roce

Rada hlavního města Prahy dnes schválila plán deratizace na rok 2010. Své povinnosti mají v rámci cyklické deratizace též soukromí vlastníci, městské části a správce kanalizace. Odborný dozor a hodnocení má na starosti Hygienická stanice. Na letošní rok město vyčlenilo částku 3.700.000 korun.

„Na začátek bych rád popsal, jak funguje deratizace: podle zkušeností magistrátních úředníků není všeobecně známo, že ne vše pokrývá magistrát. Ze zákona je totiž za deratizaci zodpovědný majitel objektu (případně prostranství). V Praze je to tedy tak, že magistrát se stará o plochy a budovy, které patří hlavnímu městu. Dále jsou zde městské části, ty za svěřený majetek odpovídají, mimo jiné, také včetně deratizace. Pro mnohé soukromé majitele je překvapením, že i oni zodpovídají, v rámci vlastnictví objektu či prostranství, za jejich deratizaci. Zde bych podotkl, že stačí kontaktovat Hygienickou stanici, kde vlastník obdrží informace jak postupovat. Samostatnou kapitolou je kanalizační systém, tam deratizaci provádí přímo akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace a Praha na ni přispívá,“ popsal radní pro oblast zdravotnictví Milan Pešák.

Před zahájením deratizačních prací, stejně jako v minulých letech, vyzvou pobočky Hygienické stanice HMP průmyslová, potravinářská, školská, administrativní a další zařízení k plnění povinnosti podle zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, hubit epidemiologicky významné nebo škodlivé hlodavce na plochách nebo v objektech, které užívají. Při deratizačních pracích se nejčastěji používají granulové a voskové nástrahy v deratizačních staničkách opatřených varovnými štítky.

Loňská cyklická deratizace se uskutečnila v období od 1. dubna do 30. listopadu 2009 ve vybraných lokalitách a objektech se zvýšeným počtem hlodavců, které vytipovala Hygienická stanice HMP. Probíhala bez zásadních stížností a připomínek, v souladu s příslušnými právními předpisy. Svoji povinnost provádět deratizaci většina právních subjektů splnila. Zaměstnanci DDD (zkratka pro Dezinfekci, Dezinsekci a Deratizaci) firem a pracovníci kontrolních orgánů se nejčastěji setkali s drobnějšími problémy jako je například problematický vstup do objektů nebo do sklepních prostor a meziblokových dvorků, poškozené kanalizační přípojky, odcizené vstupy do kanalizace a přítomnost narkomanů či bezdomovců v daných lokalitách.

Deratizátoři položili v obecních objektech, přilehlých prostranstvích a na veřejných a zelených plochách celkem 11.200 deratizačních jednotek (jedné deratizační jednotce standardně odpovídá jeden dům, tj. jedno číslo popisné, nebo 1000m2 plochy). V kanalizaci a stokové síti položily Pražské vodovody a kanalizace a.s. na 10.300 kg nástrah.

Tisková zpráva Hlavního města Praha, Odbor Public

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt