dezinfekci proti koronaviru

Prevence proti koronaviru I. – SVJ a bytová družstva

Následující doporučení jsme vytvořili pro správce bytových domů v rámci preventivního poradenství v dobách, kdy hrozí zvýšené riziko nakažení koronavirem SARS-CoV-2. Cílem navrhovaných opatření je minimalizace rizika přenosu nákazy.

1) Varování pro obyvatele

Na viditelném místě (např. vstupní dveře, výtah nebo vývěska) umístěte UPOZORNĚNÍ:

 • k dodržování čistoty a hygieny ve společných prostorách domu
 • k omezení pohybu osob ve vnitřních prostorách staveb bez zakrytí nosu a úst ochranným prostředkem (rouška, šála, šátek nebo jiný prostředek chránící před šířením kapének)
 • k důraznému dodržování karantény, pokud je u některých obyvatel nařízená
 • k osobní hygieně a dodržování preventivních opatření proti onemocnění COVID-19

Zároveň můžete na vybrané místo umístit také doplňující informace – základní informace o koronaviru SARS-CoV-2 (PDF), pokyny pro používání látkových roušek a kontaktní informace na příslušné instituce. Upozornění a další informace můžete obyvatelům poslat také prostřednictvím e-mailu nebo je vložit na webové stránky SVJ/BD.

2) Úklid ve společných prostorách

Jak

Pomocí čistícího materiálu (hadr, žínka) mechanicky očistěte dotykové plochy jako jsou kliky, okolí klik na dveřích, zábradlí, madla, výtahová tlačítka, vypínače světel a další místa.

Čím

Na úklid používejte účinné a běžně dostupné dezinfekční přípravky jako např. Savo, Sanytol, Cleamen a další. Při ředění vždy dodržujte pokyny výrobce.

Jak často

Dotykové plochy v domě doporučujeme čistit minimálně 1× denně. Podlahy a ostatní místa čistěte v pravidelných intervalech podle úklidového řádu domu.

OOPP

Pracovníci úklidu musí používat a mít k dispozici nezbytné OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky):

 1. jednorázové rukavice
 2. roušky (jednorázové nebo látkové)

Před nasazením OOPP doporučujeme ruce omýt dezinfekčním prostředkem. Stejným způsobem ruce očistěte také po skončení prací a šetrném odstranění OOPP.

Ochrana čisticích pomůcek

Po skončení úklidu nezapomeňte používané materiály a pomůcky důkladně opláchnout či propláchnout dezinfekčním prostředkem.

Odpad ve společných prostorách

Doporučujeme dočasně odstranit koše a jiné nádoby pro odkládání drobného odpadu ve společných prostorách.

3) Preventivní pokyny pro úklidové pracovníky

 • Zakrývejte si ústa i nos rouškou a vyvarujte se sahání na obličej
 • Jednorázové roušky po práci vyhoďte, látkové roušky vyvařte, nebo vyperte na více než 60 °C a přežehlete
 • Během práce se nesdružujte s ostatními osobami a dodržujte odstup nejméně 2 metry
 • Dodržujte důkladnou osobní hygienu – zejména dezinfekci rukou
 • Vyvarujte se úzkého kontaktu s osobami, které jeví příznaky onemocnění – potí se, třesou se nebo mají respirační problémy
 • Pokud se zaměstnanci necítí dobře, navrhněte, ať zůstanou doma a telefonicky kontaktují svého praktického lékaře

4) Nákaza v domě

Pokud bude u některého rezidenta prokázáno onemocnění COVID-19, doporučujeme ostatní obyvatele domu informovat formou vývěsky na veřejných místech. Přispějete tím ke snížení rizika dalšího možného přenosu a zvýšíte opatrnost rezidentů.

Zároveň odborníci doporučují provést speciální ochrannou dezinfekci ve všech společných částech domu, kde se mohla nakažená osoba pohybovat. Kontaktujte nás a poradíme vám, jak dále postupovat.

V případě prokázání virové nákazy COVID-19 u obyvatel domu je nutná důkladná dezinfekce všech potenciálně kontaminovaných prostor. Koronavirus SARS-CoV-2 se totiž přenáší respiračními kapénkami, a tak může po určitou dobu přežít v životním prostředí a na zasaženém povrchu.

5) Opravy a práce v domě

Běžné technické kontroly a opravy ve společných prostorách provádějte i nadále. Technici samozřejmě vždy musí používat potřebné OOPP (rukavice a roušku). Pokud je to možné, omezte vstup techniků do jednotlivých bytů.

Práce, které nejsou nezbytně nutné z hlediska funkčnosti bytového zařízení, doporučujeme odložit na vhodnější dobu.

6) Fungování družstva/společenství

 • Dočasně zrušte úřední hodiny v kanceláři družstva/společenství a informujte o tom rezidenty
 • Co nejvíce záležitostí vyřešte telefonicky nebo e-mailem
 • Schůze SVJ/BD při větším počtu rezidentů odložte na vhodnější dobu

Související články

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt