dezinfekci proti koronaviru

Prevence proti koronaviru II. – restaurace a potravinářské provozy

V následujícím článku se dozvíte, jak můžete výrazně omezit nebezpečí nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Tato preventivní opatření jsme vytvořili pro všechny potravinářské provozy v době, kdy hrozí zvýšené riziko onemocnění COVID-19.

Dodržováním hygienických standardů a preventivních opatření snížíte riziko dalšího možného přenosu, podpoříte ochranu veřejného zdraví a navíc ujistíte zákazníky o profesionalitě vašeho podniku. Zvýšíte tak jejich důvěru ve vaši restauraci či potravinářské zařízení.

1) Úklid

 • Zvyšte frekvenci úklidu – restaurační a jídelní prostory doporučujeme uklízet každý den
 • Alespoň jednou za den důkladně vydezinfikujte často používané povrchy: kliky a jejich okolí, zábradlí, výtahy a výtahová tlačítka, okolí recepce, recepční přepážku, vypínače světel a další podobná místa
 • Dohlédněte na hygienu čisticích pomůcek – po každém úklidu ošetřete dezinfekcí materiál i pomůcky, které jste používali
 • Odpadky vynášejte každý den a nezapomeňte dezinfikovat také okolí odpadkových košů
 • Zvyšte frekvenci úklidu na místech, kde naskladňujete zboží

2) Úklid na toaletách

 • Zajistěte denní úklid společných toalet včetně dezinfekce klik, dveří, vodovodních kohoutků, zásobovačů mýdla, zásobovačů ručníků, sedadel toalet, splachovadel, umyvadel, vypínačů světla a dalších podobných povrchů
 • Na toaletách nechte pouze jednorázové papírové ubrousky, látkové ručníky ze společných toalet odstraňte
 • Dohlédněte, aby na toaletách byl vždy dostatek toaletního papíru, jednorázových papírových ručníků a mýdla nebo dezinfekčního prostředku na ruce

3) Osobní hygiena zaměstnanců

 • Dodržujte důkladnou osobní hygienu (zejména dezinfekci rukou). Správné mytí rukou je totiž hlavní prevencí proti šíření virových onemocnění.
 • Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa i nos papírovým kapesníkem, použitý kapesník okamžitě vyhoďte a důkladně si omyjte ruce.
 • V případě potřeby používejte osobní ochranné pomůcky (OOPP) – roušky a jednorázové rukavice. Před jejich nasazením doporučujeme ruce omýt dezinfekcí. Stejným způsobem ruce očistěte také po skončení prací a šetrném odstranění OOPP.
 • Nedotýkejte se exponovaných částí těla jako jsou oči, obličej a ústa.
 • Vyvarujte se úzkého kontaktu s osobami, které vypadají nemocně – potí se, třesou, nadměrně kašlou nebo třeba kýchají.
 • Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma, telefonicky kontaktujte lékařské zařízení a informujte svého zaměstnavatele.

4) Hygiena potravin

 • V kuchyňských (jídelních) prostorách zajistěte dostatečnou hygienu potravin jejich vhodným skladováním a případně i zakrýváním
 • Prostory pro přípravu potravin udržujte maximálně čisté a často je dezinfikujte
 • Zaměstnanci, kteří se necítí dobře, nesmí manipulovat s potravinami
 • Nikdy opakovaně nepoužívejte již použité nádobí

5) Kontrola škůdců

Nezapomeňte

Při prokázání virové nákazy COVID-19 u hostů či zaměstnanců je nutné provést speciální ochrannou dezinfekci všech potenciálně kontaminovaných prostor. Koronavirus SARS-CoV-2 se totiž přenáší respiračními kapénkami, a tak může určitou dobu přežít v životním prostředí a na zasaženém povrchu. Kontaktujte nás a rádi vám poradíme, jak dále postupovat.

Související články

Škůdci Systémová ochrana Školení Vyklízení Články Kontakt