dezinfekci proti koronaviru

Prevence proti koronaviru II. – restaurace a potravinářské provozy

V následujícím článku se dozvíte, jak můžete výrazně omezit nebezpečí nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Tato preventivní opatření jsme vytvořili pro všechny potravinářské provozy v době, kdy hrozí zvýšené riziko onemocnění COVID-19.

Dodržováním hygienických standardů a preventivních opatření snížíte riziko dalšího možného přenosu, podpoříte ochranu veřejného zdraví a navíc ujistíte zákazníky o profesionalitě vašeho podniku. Zvýšíte tak jejich důvěru ve vaši restauraci či potravinářské zařízení.

1) Úklid

 • V pravidelných intervalech dezinfikujte často používané povrchy: kliky a jejich okolí, stoly, židle, zábradlí, vypínače světel a další podobné předměty či místa, kterých se dotýkají či s nimi manipulují zákazníci.
 • Před usazením každé nové skupiny zákazníků provádějte dezinfekci židlí a stolů.
 • Dohlédněte na hygienu čisticích pomůcek – po každém úklidu ošetřete dezinfekcí materiál i pomůcky, které jste používali.
 • Odpad vynášejte každý den a nezapomeňte dezinfikovat také okolí odpadkových košů.
 • Zvyšte frekvenci úklidu na místech, kde naskladňujete zboží.
 • Udržujte veškerá zařízení a prostory v čistotě a dodržujte běžné hygienické/sanitační postupy zavedené v provozovně podle stávající legislativy.
 • Režimová opatření úklidu a hygieny zpracujte do vnitřních pokynů a proškolte personál.

2) Úklid na toaletách

 • Úklid toalet a společných prostor pro zákazníky provádějte nejlépe každou hodinu
 • Zajistěte úklid a dezinfekci klik, dveří, vodovodních kohoutků, zásobovačů mýdla, zásobovačů ručníků, sedadel toalet, splachovadel, umyvadel, vypínačů světla a dalších podobných povrchů
 • Na toaletách nechte pouze jednorázové papírové ubrousky, látkové ručníky ze společných toalet odstraňte
 • Dohlédněte, aby na toaletách byl vždy dostatek toaletního papíru, jednorázových papírových ručníků a mýdla nebo dezinfekčního prostředku na ruce
 • Vyvěste na toaletách plakáty propagující mytí rukou a zvýšenou potřebu dodržovat vysokou úroveň hygieny

3) Osobní hygiena zaměstnanců a hostů

 • Zajistěte možnost dezinfekce rukou pro hosty při vstupu do restaurace nebo na zahrádku.
 • Dodržujte důkladnou osobní hygienu (zejména dezinfekci rukou při příchodu zaměstnanců a hostů). Správné mytí rukou je hlavní prevencí proti šíření virových onemocnění. U zaměstnanců se doporučuje mytí rukou minimálně každých 60 minut a vždy po manipulaci s rizikovými materiály nebo předměty.
 • Zajistěte pro zaměstnance dostatek jednorázových ubrousků nebo ručníků na otírání rukou.
 • Pro obsluhující personál platí povinnost nosit roušku po celou denní dobu provozu.
 • Hosté musí povinně nosit roušku vždy, když se vzdálí od stolu a ve všech společných prostorách restaurace. Při konzumaci u stolu nemusí mít roušku nasazenou.
 • Roušky udržujte v čistotě a nakládejte s nimi dle pravidel hygienických opatření.
 • V případě potřeby vybavte zaměstnance dalšími osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP), jako jsou jednorázové rukavice či ochranné štíty. Před jejich nasazením doporučujeme ruce omýt dezinfekcí. Stejným způsobem ruce očistěte také po skončení prací a šetrném odstranění OOPP.
 • Nedotýkejte se exponovaných částí těla, jako jsou oči, obličej a ústa.
 • Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa i nos papírovým kapesníkem. Použitý kapesník okamžitě vyhoďte a důkladně si omyjte ruce.
 • Vyvarujte se úzkého kontaktu s osobami, které jeví příznaky onemocnění – potí se, třesou se nebo mají respirační problémy.
 • Zajistěte minimální fyzický kontakt mezi lidmi (především ve vnitřních prostorách restaurace či potravinářského provozu) a dodržování rozestupů v min. vzdálenosti dva metry (s výjimkou společné skupiny hostů).
 • Pokud je to možné, zajistěte co největší možný odstup mezi obsluhujícím personálem a zákazníky. Zároveň umožněte dodržování co největších odstupů i pracovníkům ve vnitřních prostorách.
 • Pokud se zaměstnanci necítí dobře, navrhněte jim, ať zůstanou doma a telefonicky kontaktují svého praktického lékaře. Nemocný personál nesmí mít přístup na pracoviště provozovny.
 • 4) Hygiena potravin

  • Dekontaminaci použitého jednorázového nádobí, příborů a sklenic provádějte podle standardního provozního řádu restaurace. Je doporučováno dodržovat pro mytí/oplachování teploty nad 60 °C.
  • V kuchyňských (jídelních) prostorách zajistěte dostatečnou hygienu potravin jejich vhodným skladováním a případně i zakrýváním.
  • Prostory pro přípravu potravin udržujte maximálně čisté a často je dezinfikujte.
  • Zaměstnanci, kteří se necítí dobře, nesmí manipulovat s potravinami.
  • Nikdy opakovaně nepoužívejte již použité nádobí.

  5) Kontrola škůdců

  • Zajistěte, aby se v prostorách nevyskytovaly mouchy, švábi, hlodavci nebo jiní škůdci, kteří mohou šířit nákazu z kontaminovaných povrchů.
  • Věnujte zvýšený dohled nad prováděním běžné dezinsekce, deratizace a dezinfekce v souladu s nastaveným sanitačním plánem provozovny.
  • Více se dozvíte na stránce systémová ochrana proti škůdcům.

  Nezapomeňte

  Při prokázání virové nákazy COVID-19 u hostů či zaměstnanců je nutné provést speciální ochrannou dezinfekci všech potenciálně kontaminovaných prostor. Koronavirus SARS-CoV-2 se totiž přenáší respiračními kapénkami, a tak může určitou dobu přežít v životním prostředí a na zasaženém povrchu. Kontaktujte nás a rádi vám poradíme, jak dále postupovat.

  Související články

  Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt