dezinfekci proti koronaviru

Prevence proti koronaviru III. – hotely a ubytovací zařízení

V následujícím článku najdete preventivní opatření, díky kterým mohou ubytovací zařízení snížit riziko nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Zachování vysoké úrovně hygieny je totiž klíčem k efektivnímu zvládnutí současné situace. Uvedená doporučení jsme sepsali na základě našich zkušeností s ochranou hostů a zaměstnanců ubytovacích zařízení proti onemocnění COVID-19.

Proč dodržovat preventivní opatření?

 • Zvýšíte důvěryhodnost ubytovacího zařízení a přesvědčíte veřejnost o vaší profesionalitě
 • Výrazně omezíte riziko přenosu nákazy na hosty/zaměstnance ve vašich prostorách
 • Podpoříte ochranu veřejného zdraví

1) Úklid

 • Zvyšte frekvenci úklidových prací – společné prostory doporučujeme uklízet minimálně 1× denně
 • Každý den důkladně vydezinfikujte povrchy, které se často používají: kliky, okolí klik na dveřích, zábradlí, madla, výtahy a výtahová tlačítka, okolí recepce, recepční přepážku, vypínače světel a další podobná místa
 • Denně uklízejte také restaurační a jídelní prostory – důkladně dezinfikujte i všechny plochy s častým kontaktem
 • Po každém úklidu vydezinfikujte veškeré úklidové pomůcky, které jste při čištění používali
 • Odpadky vynášejte každý den a nezapomeňte také na dezinfekci okolí odpadkových košů
 • Zvyšte úroveň úklidu na pokojích po ubytovaných

2) Úklid na toaletách

 • Společné toalety doporučujeme uklízet minimálně jednou za den – vždy proveďte také důkladnou dezinfekci klik, dveří, vodovodních kohoutků, zásobovačů mýdla a ručníků, sedadel toalet, splachovadel, umyvadel a vypínačů světla
 • Odstraňte ze společných toalet látkové ručníky a nechte pro hosty pouze jednorázové papírové ubrousky
 • Pravidelně kontrolujte dostatečnou zásobu toaletního papíru a jednorázových papírových ručníků
 • Nezapomeňte dohlédnout také na dostatek mýdla a dezinfekčního prostředku na ruce

3) Osobní hygiena zaměstnanců i hostů

 • Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma (na pokoji), telefonicky kontaktujte lékařské zařízení a informujte svého zaměstnavatele (vedoucí ubytovacího zařízení).
 • Pečlivě dodržujte osobní hygienu – zejména dezinfekci rukou. Správné mytí rukou je totiž hlavní ochranou proti šíření virových onemocnění.
 • Používejte roušku (šálu, šátek nebo jiný prostředek chránící před šířením kapének) a v případě potřeby i jednorázové rukavice. Raději se vyvarujte sahání na obličej.
 • Při kašli nebo kýchání si zakrývejte ústa a nos papírovým kapesníkem. Použitý kapesník následně vyhoďte a pečlivě si omyjte ruce.
 • Vyhýbejte se osobám, které jsou nemocné (potí se, třesou se, nadměrně kašlou nebo kýchají).

TIP: Před nasazením roušky/rukavic a po jejich opatrném odstranění si ruce vždy omyjte dezinfekčním přípravkem.

4) Hygiena potravin

 • Zajistěte dostatečnou hygienu veškerých potravin jejich vhodným skladováním a zakrýváním
 • Prostory, kde probíhá příprava potravin, udržujte čisté a často je dezinfikujte
 • Zvyšte frekvenci úklidu na místech, kde naskladňujete potraviny
 • Nikdy znovu nepoužívejte již použité nádobí

5) Kontrola škůdců

 • Zajistěte, aby se v objektu nevyskytovali škůdci, kteří mohou šířit nákazu z kontaminovaných povrchů. Jedná se zejména o mouchy, šváby nebo hlodavce.
 • Pokud se chcete podívat, jaké řešení nabízíme pro naše klienty, přejděte na stránku systémová ochrana proti škůdcům.

6) Posilovny a tělocvičny

 • Vyžadujte po hostech hlášení návštěv cvičebních prostor na recepci (díky tomu budete mít lepší přehled o pohybu osob)
 • Každý den provádějte dezinfekci cvičících strojů, šaten a společného zázemí
 • Častěji větrejte, abyste zajistili rychlejší cirkulaci vzduchu v místnosti

7) Bazény a wellness

 • Zdůrazněte návštěvníkům bazénu/wellness povinnost osprchovat se před vstupem do vody
 • Zajistěte dostatečnou zbytkovou hladinu chlóru ve vodě

8) Vzduchotechnika

 • Všechny ventilační a klimatizační systémy pravidelně kontrolujte a udržujte čisté – to platí zejména pro malé a uzavřené oblasti, jako jsou výtahy a toalety
 • V pravidelných intervalech nechte vzduchotechniku vyčistit natažením dezinfekční páry

Nezapomeňte

Pokud se u některého ze zaměstnanců nebo hostů prokáže virové onemocnění COVID-19, je nejlepší nechat v objektu provést speciální ochrannou dezinfekci. Výrazně tak snížíte riziko dalšího možného přenosu.

Koronavirus SARS-CoV-2 se totiž kromě jiného přenáší také respiračními kapénkami, které mohou v životním prostředí a na zasaženém povrchu přežít až několik hodin (dnů).

Dezinfekci doporučujeme provést ve všech prostorách, kde se nakažená osoba pohybovala (nebo mohla pohybovat). Kontaktujte nás a poradíme vám, jak správně postupovat.

Související články

Škůdci Systémová ochrana Školení Vyklízení Články Kontakt