dezinfekci proti koronaviru

Prevence proti koronaviru III. – hotely a ubytovací zařízení

V následujícím článku najdete preventivní opatření, díky kterým mohou ubytovací zařízení snížit riziko nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Zachování vysoké úrovně hygieny je totiž klíčem k efektivnímu zvládnutí současné situace. Uvedená doporučení jsme sepsali na základě vládních doporučení a našich zkušeností s ochranou hostů a zaměstnanců ubytovacích zařízení proti onemocnění COVID-19.

Proč dodržovat preventivní opatření?

 • Zvýšíte důvěryhodnost ubytovacího zařízení a přesvědčíte veřejnost o vaší profesionalitě
 • Výrazně omezíte riziko přenosu nákazy na hosty/zaměstnance ve vašich prostorách
 • Podpoříte ochranu veřejného zdraví

1) Úklid

 • Zajistěte dodržování zvýšených hygienických opatření a důkladně dezinfikujte povrchy, které se často používají: kliky, okolí klik na dveřích, zábradlí, madla, výtahy a výtahová tlačítka, okolí recepce, recepční přepážku, vypínače světel a další podobná místa.
 • V restauračních a jídelních prostorách v pravidelných intervalech důkladně dezinfikujte všechny plochy s častým kontaktem, jako jsou židle, stoly, povrchy a další předměty, se kterými přichází hosté do kontaktu.
 • Při úklidu pokojů dodržujte příslušné standardy hygieny a čistoty. Před ubytováním nového hosta je nutné provádět úkony běžné hygieny, jako je zajištění úklidu a výměnu ložního prádla, ale také je nutné provést dezinfekci všech kontaktních ploch v pokoji.
 • Po každém úklidu vydezinfikujte veškeré úklidové pomůcky, které jste při čištění používali.
 • Odpad vynášejte každý den a nezapomeňte také na dezinfekci okolí odpadkových košů.
 • Udržujte veškerá zařízení a prostory v čistotě a dodržujte běžné hygienické/sanitační postupy zavedené v provozu podle stávající legislativy.
 • Režimová opatření úklidu a hygieny zpracujte do vnitřních pokynů a proškolte personál.

2) Úklid na toaletách

 • Na společných toaletách provádějte v častých intervalech úklid a důkladnou dezinfekci klik, dveří, vodovodních kohoutků, zásobovačů mýdla a ručníků, sedadel toalet, splachovadel, umyvadel a vypínačů světla
 • Odstraňte ze společných toalet látkové ručníky a nechte pro hosty pouze jednorázové papírové ubrousky
 • Vyvěste na toaletách plakáty propagující mytí rukou a zvýšenou potřebu dodržovat vysoký standard hygieny
 • Pravidelně kontrolujte dostatečnou zásobu toaletního papíru a jednorázových papírových ručníků
 • Nezapomeňte dohlédnout také na dostatek mýdla a dezinfekčního prostředku na ruce

3) Osobní hygiena zaměstnanců i hostů

 • Zajistěte možnost dezinfekce rukou pro hosty při vstupu do hotelu či ubytovacího zařízení.
 • Dezinfekční přípravky na ruce mějte k dispozici pro zaměstnance i hosty na recepci, v restauraci a jídelních prostorách, konferenčních sálech i jednacích prostorách.
 • Ve veřejných prostorách dodržujte pravidla předepsané vzdálenosti mezi personálem a hosty minimálně 2 metry.
 • V restauračních a jídelních prostorách zajistěte odstupy stolů ve vzdálenosti 1,5 metrů.
 • Dodržujte omezení kontaktu mezi zaměstnanci a hosty i dotykového kontaktu se spotřebním zbožím (psací potřeby, formuláře, klíče a další) pouze na nezbytné úkony. Po každém použití tyto předměty vydezinfikujte.
 • Minimalizujte používání předmětů, které využívá více hostů (časopisy, letáky, dekorativní polštáře a další předměty podobného charakteru).
 • Pečlivě dodržujte osobní hygienu – zejména dezinfekci rukou. Správné mytí rukou je hlavní prevencí proti šíření virových onemocnění. U zaměstnanců se doporučuje mytí rukou minimálně každých 60 minut a vždy po manipulaci s rizikovými materiály a předměty.
 • Zajistěte pro zaměstnance dostatek jednorázových ubrousků nebo ručníků na otírání rukou.
 • Používejte roušku (šálu, šátek nebo jiný prostředek chránící před šířením kapének) a v případě potřeby i další ochranné prostředky, jako jsou jednorázové rukavice nebo ochranný štít. Na recepci doporučujeme instalovat ochrannou bariéru z plexiskla.
 • Při kašli nebo kýchání si zakrývejte ústa a nos papírovým kapesníkem. Použitý kapesník následně vyhoďte a pečlivě si omyjte ruce.
 • Vyhýbejte se osobám, které jsou nemocné (potí se, třesou se, nadměrně kašlou nebo kýchají).
 • Pokud se zaměstnanci necítí dobře, navrhněte jim, ať zůstanou doma a telefonicky kontaktují svého praktického lékaře. Nemocný personál nesmí mít přístup na pracoviště.
 • Pokud hosté v průběhu ubytování jeví příznaky onemocnění, kontaktujte příslušnou hygienickou stanici.

TIP: Před nasazením roušky/rukavic a po jejich opatrném odstranění si ruce vždy omyjte dezinfekčním přípravkem.

4) Hygiena potravin

 • Dekontaminaci použitého jednorázového nádobí, příborů a sklenic provádějte podle standardního provozního řádu restaurace. Je doporučováno dodržovat pro mytí/oplachování teploty nad 60 °C.
 • Zajistěte dostatečnou hygienu veškerých potravin jejich vhodným skladováním a zakrýváním.
 • Prostory, kde probíhá příprava potravin, udržujte čisté a často je dezinfikujte.
 • Zvyšte frekvenci úklidu na místech, kde naskladňujete potraviny.
 • Nikdy znovu nepoužívejte již použité nádobí.

5) Kontrola škůdců

 • Zajistěte, aby se v objektu nevyskytovali škůdci, kteří mohou šířit nákazu z kontaminovaných povrchů. Jedná se zejména o mouchy, šváby nebo hlodavce.
 • Pokud se chcete podívat, jaké řešení nabízíme pro naše klienty, přejděte na stránku systémová ochrana proti škůdcům.

6) Posilovny a tělocvičny

 • Vyžadujte po hostech hlášení návštěv cvičebních prostor na recepci (díky tomu budete mít lepší přehled o pohybu osob a počtu lidí, kteří využívají tyto prostory)
 • V prostorách posilovny zajistěte pro hosty dezinfekční přípravek na ruce a cvičící nástroje
 • Zajistěte, aby byly cvičící nástroje v dostatečných rozestupech
 • Pravidelně provádějte dezinfekci cvičících strojů, šaten a společného zázemí
 • Častěji větrejte, abyste zajistili rychlejší cirkulaci vzduchu v místnosti

7) Bazény a wellness

 • Zdůrazněte návštěvníkům bazénu/wellness povinnost osprchovat se před vstupem do vody
 • Zajistěte dostatečnou zbytkovou hladinu chlóru ve vodě
 • Dodržujte všechny pokyny pro pobyt v bazénech a prostorách wellness nařízená MZČR

8) Vzduchotechnika

 • Všechny ventilační a klimatizační systémy pravidelně kontrolujte a udržujte čisté – to platí zejména pro malé a uzavřené oblasti, jako jsou výtahy a toalety
 • V pravidelných intervalech nechte vzduchotechniku vyčistit natažením dezinfekční páry
 • Preferujte režimy s omezením recirkulace vzduchu

Nezapomeňte

Pokud se u některého ze zaměstnanců nebo hostů prokáže virové onemocnění COVID-19, je nejlepší nechat v objektu provést speciální ochrannou dezinfekci. Výrazně tak snížíte riziko dalšího možného přenosu.

Koronavirus SARS-CoV-2 se totiž kromě jiného přenáší také respiračními kapénkami, které mohou v životním prostředí a na zasaženém povrchu přežít až několik hodin (dnů).

Dezinfekci doporučujeme provést ve všech prostorách, kde se nakažená osoba pohybovala (nebo mohla pohybovat). Kontaktujte nás a poradíme vám, jak správně postupovat.

Související články

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt