dezinfekci proti koronaviru

Prevence proti koronaviru

Pro zmírnění rizika přenosu doporučujeme dodržovat následující pokyny vycházející z pokynů WHO a SZÚ. Níže uvedená opatření jsou určená zejména pro osoby pracující v rizikových zařízeních (hotely, restaurace, školy, úřady a další), která nepatří mezi zdravotnická.

Obecné preventivní pokyny pro předcházení nákazy COVID-19

Dodržujte důkladnou osobní hygienu, zejména dezinfekci rukou

Vyvarujte se úzkého kontaktu s osobami vykazujícími příznaky

Při kašli nebo kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem

Dbejte na důkladnou hygienu a úklid na rizikových místech

V případě potřeby používejte osobní ochranné pomůcky

Pokud se necítíte dobře, včas zatelefonujte svému lékaři

Seznam preventivních opatření jsme sepsali pro širokou veřejnost a klienty naší společnosti ADERA s.r.o. Zajišťujeme kompletní ohniskové dezinfekce a sanace zasažených či potencionálně ohrožených prostor a povrchů virovou nákazou.

TIP: Přečtěte si také náš článek dezinfekce proti koronaviru

Nabízíme kompletní dezinfekční služby. Pomůžeme vám při zvládání krizové situace. V případě podezření/potvrzení výskytu koronaviru nás co nejdříve kontaktujte na telefonním čísle 724 542 916, 607 105 555 nebo 602 205 900.

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt