Specifika deratizací na území hl. m. Prahy

Praha čelí stejným problémům s hlodavci jako ostatní velká města. Zajímá vás, v čem se liší deratizace hlavní české metropole a hubení potkanů, krys nebo myší v jiných lokalitách? Ve skutečnosti jsou tyto rozdíly minimální. Přesto byste o nich měli vědět…

Velké jarní a podzimní deratizace

Během jarních a podzimních měsíců se v Praze zvyšuje počet hlodavců. Hlavní město proto najímá odborné firmy, které se zaměřují na hubení potkanů, krys a myší na povrchu i v podzemí. Většina nákladů připadá právě na deratizace povrchové.

K rozmnožování hlodavců v Praze přispívá nepořádek okolo popelnic a ve sklepích. Přesný seznam míst, kde bude probíhat deratizace v roce 2011, najdete na stránkách idnes.cz (PDF).

Deratizace v bytových domech

Za provádění deratizací v bytových domech odpovídá družstvo nebo sdružení vlastníků. Jak často je nutné zásahy provádět, ale už předpisy neuvádí. Podrobněji se tomuto tématu věnuje Aderaman v článku Deratizace ve spárech zákona.

Pokud chcete sami přispět k ochraně před hlodavci, udržujte okolí sklepů a popelnic bez zbytečného nepořádku. Zejména potkani si v haldách odpadků přímo libují. Zároveň nezapomeňte na příslušná místa ohlásit zvýšený výskyt těchto škůdců (jakmile si toho všimnete). Někteří jedinci totiž mohou po stoupačkách vyšplhat i do vyšších pater.

Pokud by lidé přestali s hlodavci bojovat, potkani se výrazně přemnoží již za půl roku.

Používané nástrahy a technologie

Hubení hlodavců na území Prahy probíhá podobně jako v ostatních městech a obcích ČR. Odborné firmy používají postupy a technologie s ohledem na metodiku ochranné deratizace (PDF). Vhodné nástrahy způsobující úhyn vnitřním vykrvácením se volí podle konkrétní situace (vlhkost prostředí apod.). Pokud dojde k přemnožení hlodavců, je nutné provést celoplošnou deratizaci.

Veškeré nástrahy musí být dobře zabezpečeny před dětmi a domácími mazlíčky. Zároveň by firmy měly obyvatele varovat vylepením letáků s informacemi o probíhajícím hubení.

Další zajímavosti o deratizacích v Praze

  • Náklady hlavního města na deratizace se pohybují v řádech milionů.
  • Mechanické nástrahy (klasické i živolovné) se používají jen výjimečně.
  • Častější jsou naopak plošné a ohniskové deratizace provedené odborníky.
  • Obyvatelé Prahy si nejčastěji stěžují na potkany nebo myši.
Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt