Spojení dvou silných partnerů v oblasti DDD služeb ohlásily firmy HASAP Consulting, s.r.o., a ADERA s.r.o.

České firmy HASAP Consulting, s.r.o., a ADERA s.r.o. ohlásily uzavření strategického partnerství v oblasti DDD služeb. Od 1. září 2015 tak budou veškerou ochranu proti škůdcům nebo jejich hubení provádět u klientů HASAP Consulting, s.r.o., specialisté společnosti ADERA s.r.o. Cílem dlouhodobého partnerství je vzájemné sdílení zkušeností, zvýšení flexibility služeb a oslovení nové a náročné klientely z řad velkých podniků.

Obě společnosti za sebou mají dlouholeté a úspěšné působení na českém trhu. V předchozích letech zajišťovali veškeré služby, které spadají do divize HASAP Pest Control, interní pracovníci. Spojení obou firem odstartoval odchod firemního specialisty, který musel ze zdravotních důvodů opustit svou pozici.

Po pečlivém zvážení dalšího postupu jsme se rozhodli uzavřít strategické partnerství se specializovanou firmou na DDD služby. Intenzivní spolupráce se společností ADERA tak bude pro naše klienty zárukou špičkové kvality poskytovaných služeb. Dostatek kvalifikovaných odborníků navíc zvýší naši flexibilitu při provádění odborných zásahů i konzultací. Jsme přesvědčeni, že uzavřené partnerství tak přinese největší výhody právě našim klientům,“ uvádí ředitel HASAP Consulting, s.r.o., Miloš Žáček.

Jako specialisté na DDD služby pomáháme firmám bojovat proti škůdcům a dodržovat veškeré zákonné požadavky. Do partnerství s HASAP Consulting přinášíme více než 15leté zkušenosti v oboru a kompletní zázemí pro běžné i náročné realizace. Věříme, že díky vzájemné synergii jsme připraveni i na náročné požadavky velkých firem s rozsáhlými provozy a složitými procesy,“ doplňuje jednatel ADERA s.r.o. Michal David.

Odborné služby budou provádět specialisté s osvědčením o způsobilosti podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Rozsah služeb bude samozřejmě i nadále kompletně pokrývat požadavky zákazníků – od zajištění prevence přes provádění akutních zásahů a vedení dokumentační složky HACCP až po odborné poradenství,“ uzavírá Miloš Žáček.

O společnosti HASAP Consulting, s.r.o.

HASAP Consulting, s.r.o., poskytuje odborné poradenství v oblasti hygieny výživy, správné výrobní praxe a systémů HACCP. Firma se zaměřuje převážně na potravinářské provozy, gastroprovozy nebo ubytovací zařízení a působí na území celé České republiky. HASAP Pest Control je jednou ze čtyř divizí společnosti a mezi její nejvýznamnější klienty patří Správa kolejí a menz Karlovy univerzity, CPI Hotels, Airest, Buddha-Bar a řada dalších společností. Firma je držitelem certifikace ISO 9001 od TÜV Rheinland. Dále je členem asociací AHR ČR a AKC ČR, vlastní akreditaci MŠMT k provádění vzdělávacích programů.

Více informací naleznete na http://www.hasap.cz.

O společnosti ADERA s.r.o.

ADERA s.r.o. se více než 15 let zaměřuje na ochranu proti škůdcům a jejich hubení. Pro firmy z nejrůznějších oborů nabízí kompletní servis v souladu s platnými zákony – systémovou ochranu proti škůdcům, správu nemovitostí, podporu při zavádění HACCP a odborná školení. Firma je členem Sdružení DDD (ČR), asociace CEPA a držitelem certifikace ISO 9001.

Více informací naleznete na http://www.adera.cz.

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt