Vosy a sršně - jejich život a likvidace

Paní vosa štíhlá v pase, podle módy obléká se. Puntíky? Pche...! Kdesi cosi, žlutočerný kostým nosí. Tato známá dětská říkanka přesně vystihuje vzhled vos. Mají tenký pas a výrazně žlutočerně zbarvený zadeček a právě toto výrazné zbarvení má každého varovat před žihadlem. U nás žije 5 druhů vos včetně největší z nich, sršně obecné.

Hnízdění a rozmnožování vos a sršňů

Vosy žijí v koloniích, podobně jako včely a mravenci. Kolonie je složená z 1 samice a mnoha dělnic, což jsou vlastně samice s nevyvinutými pohlavními orgány. Vosy mají hnízda a plástve vystavěná z papírovité hmoty, kterou si sami vyrábějí ze starého dřeva, které okusují. Hnízda jsou ukryta v zemi, původně v opuštěných norách myší nebo hrabošů, pod střechami domů, kůlen, mezi okenicemi, v dutinách stromů a stěn domů apod. Samice na jaře vyhlédne vhodné místo a začne stavět plástve a do nich naklade prvá vajíčka. Samice pak sama krmí larvy, jakmile se však vylíhnou prvé dělnice, předá veškerou péči o další larvy, stavbu a ochranu hnízda jim a sama již jen snáší vajíčka. Přibývají dělnice a kolonie se rozrůstá, zvětšuje se hnízdo nejčastěji do průměru 20 – 30 cm, během léta dosahuje počet dělnic až 2000 - 5000. Koncem léta se vylíhnou i nové samice a samci, kteří hnízdo opustí, spáří se, samci uhynou a samice v úkrytu přezimují. S nástupem mrazů uhynou všichni příslušníci původní kolonie, včetně staré samice.. Mladé samičky na jaře vyhledají místo pro novou kolonii, nikdy neosídlí hnízdo staré. V našich podmínkách jsou hnízda vždy jednoletá.

Dospělé vosy, tj. dělnice a samice, se živí nektarem květů, sladkými plody, ale lákají je všechna sladká jídla lidí. Pro své larvy však loví dělnice hmyz, mouchy, housenky apod. které kusadly rozmělňují a donášejí do hnízda. V tomto případě jsou vosy užitečné. Larvy však nekrmí rozmělněným hmyzem jen z čisté lásky. Larvy krmené bílkovinami produkují sladký sekret, které dělnice s potěšením olizují. Tento způsob vzájemné výživy s vědecky nazývá trofalaxe.

Bodnutí včelou nebo sršněm

Dělnice vos nejsou útočné, dokud se necítí být napadeny, ale jakémukoliv napadení, úmyslnému nebo neúmyslnému, a zejména při ohrožení hnízda se brání ostrým a dlouhým žihadlem. Vosy naletují často na zralé ovoce ať již na stromech nebo na talíři na stole a vykusují v něm otvory. Naletují i na potraviny jak sladké tak bílkovinné. Aktivní jsou jen ve dne a při vyšších teplotách se jejich aktivita zvyšuje. Vosí bodnutí v každém případě palčivě bolí, nejsilněji bodnutí sršní. Další reakce pak závisí na místě bodnutí a na dispozicích a zdravotním stavu postiženého jedince. V krajních, nikoliv však ojedinělých případech, může dojít i k úmrtí. Proto je nutné při silnějších zdravotních potížích po bodnutí vosou vyhledat neodkladně lékaře. Nejnebezpečnější jsou bodnutí do úst při ukousnutí ovoce s vosou a nejohroženější jsou děti. Vosa použití žihadla bez problémů přežívá.

Likvidace vos a likvidace sršňů

Pokud se hnízda vos vyskytují v blízkosti obytných domů, chat a chalup měla by být zlikvidována dříve, než dosáhnou maximálního rozvoje a dříve než dojde k napadení lidí. Svépomocí a bez potřebných zkušeností a vybavení toho lze dosáhnout jen velice obtížně, vhodnější je objednání odborné firmy k likvidaci vos a sršňů.

Někdy mohou vosy i ve větších počtech naletovat na ovoce na zahradě, terase i do místností, někdy až ze vzdálenosti kolem 900 m, protože jsou velmi dobrými letci. V těchto případech je nalezení a zničení hnízda nemožné. Počty naletujících vos lze účinně snižovat speciálními pastmi s návnadou nebo sprejem ANTIVESPE.

Zbavte se vos ještě dnes – non-stop pohotovost VOLEJTE 771 234 144 z mobilu kliknutím ZDE