Máte ve firmě

Horor?

Ochraňte firmu před škůdci

Systémová ochrana proti škůdcům

Potřebujete ochránit vaše provozy a sklady před škůdci? Chcete plnit související povinnosti, které firmám ukládá mimo jiné zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví? Základem naší systémové ochrany proti škůdcům jsou osvědčená preventivní opatření. V rámci kompletního řešení se navíc postaráme o monitoring objektu, hubení škůdců a pečlivé vedení dokumentace.

Nepřetržitý dohled

Díky možnosti non-stop dohledu a monitoringu odhalíme přítomnost škůdců v objektu dříve, než způsobí závažné škody a ohrozí vaši firmu.

Rychlé vyhubení

Pokud dojde k výskytu hlodavců, hmyzu nebo jiných škůdců, zajistíme jejich rychlé a účinné vyhubení v nejkratší možné době.

Správa dokumentace

Pro každý objekt vedeme dokumentaci v souladu se zákony. Její tvorba probíhá v reálném čase a nechybí možnost on-line přístupu k dokumentaci.

Systémovou ochranu nejčastěji využívají

Hotely a objekty
sociálních služeb

Zdravotnické zařízení
a farmaceutické firmy

Restaurace, obchody a nákupní centra

Potravinářské provozy

Školy a vědecká pracoviště

Průmyslové objekty

Vyhledáváme trendy

Aktivně vyhledáváme trendy v oboru a využíváme je ve prospěch našich klientù

Vyhodnocujeme úspěšnost

Průběžně vyhodnocujeme úspěšnost systémové ochrany a navrhujeme opatření pro zvýšení její efektivity.

Sledujeme zákony

Sledujeme veškeré zákony a vyhlášky, které vaší firmě nařizují bojovat proti škůdcům, a dohlížíme na jejich dodržování

Chcete se poradit nebo na něco zeptat?

Kontaktujte nás