Deratizace ve spárech zákona

7. 3. 2010

Zákazníci se nás často ptají, jestli vůbec existuje nějaký zákon, podle kterého mají povinnost provádět deratizaci. Existuje. Přesněji řečeno je to zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. A koho se vlastně týká?

Navštívila vás hygiena nebo SZPI a odhalily nedostatky v ochraně proti škůdcům? Došlo k uzavření provozovny? Pomůžeme vám vše co nejrychleji vyřešit.

VOLEJTE 771 234 144 z mobilu kliknutím ZDE

Běžnou ochrannou deratizaci musí podle potřeby zajistit každá osoba jako součást čištění a běžných pracovních a technologických postupů. V tomto případě nabývají deratizace podoby preventivních opatření.

Speciální ochrannou deratizaci má povinnost provést ve svých provozovnách každá podnikající fyzická osoba a všechny právnické osoby, pokud dojde ke zvýšenému výskytu hlodavců. Speciální deratizaci mohou vykonávat pouze lidé odborně způsobilí ve smyslu § 58 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Co z toho vyplývá?

Povinná deratizace se podle zákona týká: obcí a měst, podnikatelů, právnických osob, majitelů rodinných domů i bytových družstev. Zkrátka každého, kdo vlastní nějakou nemovitost. Průběh deratizačních zásahů popisuje Standardní metodika speciální ochranné deratizace (PDF).

Jak často provádět hubení hlodavců, zákon nespecifikuje. Již zmíněná metodika rozlišuje mezi jednorázovou a průběžnou deratizací.

Mimochodem, dokumentaci k veškerým deratizacím si musí zodpovědné osoby schovávat pro případ kontroly.

Postaráme se o monitoring objektu, hubení škůdců a pečlivé vedení dokumentace

VOLEJTE 771 234 144 z mobilu kliknutím ZDE

Ještě o něco přísnější jsou předpisy, podle kterých se řídí hubení hlodavců v potravinářských provozech. Více o této tématice se dozvíte ve speciálním článku.

Dodržování zákonů souvisejících s deratizací kontrolují příslušné úřady (například Hygienická stanice hl. m. Prahy). Při zanedbání deratizačních povinností mohou uložit pokutu až do výše 2 milionů korun.

Prevence je polovinou úspěchu

Stanovením odpovědnosti za deratizaci se stát snaží předcházet přemnožení hlodavců, které s sebou přináší mnohá rizika. Nejen majetková, ale především zdravotní. Možná i kvůli této hrozbě většina firem, lidí a bytových družstev na povinnou deratizaci nezapomíná.

Nakonec ještě dodáme, že s případnými dotazy se mohou majitelé nemovitostí obrátit na Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci, krajskou hygienickou stanici nebo vybranou firmu nabízející deratizace.

Zdroje

Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) (PDF)

Potřebujete ochránit před škůdci a splnit zákonné povinnosti?

VOLEJTE 771 234 144 z mobilu kliknutím ZDE