Desinfekce nebo dezinfekce?

Čeština je krásný, ale složitý jazyk, tvrdí odborníci a dobře vědí proč. Mezi pravopisné oříšky patří mimo jiné také psaní souhlásek „s“ a „z“ v různých slovech. Jedním z nich je i do češtiny přejatý termín dezinfekce (desinfekce). Zkuste si tipnout, která z těchto variant je gramaticky správně…

Dezinfekce, jak ji (ne)znáte

Encyklopedie Wikipedia popisuje dezinfekci (desinfekci) jako „ničení vegetativních i dormantních (sporulujících) mikroorganismů pomocí chemických a fyzikálních metod“. Dezinfekce (desinfekce) prostor je důležitá především pro nemocnice, sklady potravin, gastronomické provozy a další místa, kde je nutné minimalizovat riziko infekce. Stále častější jsou ale také dezinfekce (desinfekce) bytů a rodinných domů.

Obvykle se dezinfekce (desinfekce) provádí v rámci deratizace, dezinsekce nebo při vyklízení. Její úspěšnost závisí na použité technologii a samozřejmě také na zkušenostech firmy, která dezinfekci (desinfekci) zajišťuje.

Dezinfekce, desinfekce nebo snad obojí?

Pokud se podíváte do starších vydání pravidel českého pravopisu, zjistíte, že se jejich názor na psaní slova dezinfekce (desinfekce) liší. Stačí však zalistovat v nejnovějších pravidlech, jejich on-line verzi nebo třeba v internetové jazykové příručce a dozvíte se, že správně je dezinfekce.

Pravda leží někde uprostřed. Můžeme psát dezinfekce i desinfekce, ovšem stylově neutrální je dezinfekce se z. „Pokud se přejatá slova vyskytují v jazyce jen zřídka, má přednost původní pravopis. V případě, že jsou tato slova v češtině již zdomácnělá, můžeme se řídit spisovnou výslovností. Slova tak přejímají český pravopis. Desinfekci vyslovujeme se z, a proto ji s touto souhláskou i píšeme,“ vysvětluje korektor českého jazyka Martin Kavka.

Závěrem

Na konci článku nezbývá než připomenout, že správně se píše dezinfekce, a nikoli desinfekce. Český jazyk je však plný výjimek, a tak vás prakticky stejné dilema čeká třeba u slov deratizace (deratisace) či dezinsekce (desinsekce). O tom ale zase někdy příště.

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt