Neměla by dezinsekce proběhnout nejdříve v bytech okolo, aby se hmyz dále nerozšířil?

Odpověď

Při námi osvědčeném postupu (v rozpětí 1-2 hodin budou ošetřeny všechny byty) nehrozí rozšíření hmyzu do okolních prostor.

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt