Nemohu nalézt vosí/sršní hnízdo. Pomůžete mi?

Odpověď

Pokud přesně víte, kde se hnízdo nachází, je zásah poměrně jednoduchý. K likvidaci vos a likvidaci sršňů nám však stačí lokalizovat vstup, kudy létají nebo vlézají dovnitř. V případě, že neznáme vstup ani místo, kde se hnízdo nachází, bude jeho likvidace velmi obtížná. Pokud něco nenalezneme, nemůžeme to zlikvidovat.

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt